Integritetspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Marknadspoolen AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kontakt@marknadspoolen.se .

När du kontaktar oss, t.ex. begär offert för en tjänst eller registrerar dig som marknadsspecialist, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Marknadspoolen AB får skicka information till dig elektroniskt.

Vi samlar in information genom flera olika kanaler: t.ex. formulärer på vår hemsida, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Denna information kan vara:
• Företagsinformation – namn, kontaktperson, faktura-adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, geografisk information etc.
• Information om tjänster du som kundföretagare har visat intresse för eller du som marknadsspecialist erbjuder
• Information om ditt besök på vår hemsida.

Marknadspoolens affärsidé är att förmedla kontakt mellan företagare som har behov av marknadsföringstjänster med fristående marknadsspecialister. Vi använder den samlade informationen för att kunna upprätta och underhålla affärsrelationer med såväl befintliga och potentiella kundföretag samt befintliga och potentiella marknadsspecialister.

I de fall det är nödvändigt för oss att kunna erbjuda våra tjänster och driva vår verksamhet delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss, t.ex. bokföringsbyrån. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Marknadspoolen behandlar informationen inom EU/EES och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vi sparar informationen så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
• Du har alltid rätt att få veta vilken information vi har om dig.
• Har vi felaktig information om dig har du rätten att korrigera.
• Du kan närsomhelst begära att vi raderar information om dig om det inte finns lagliga skyldigheter som hindrar detta.

Kontakta oss
Marknadspoolen AB
Org.nr. 559175-2257
Östergökssvängen 57
16354 Spånga

 

Dataskyddspolicyn skapades 1 november 2018